preexam

درنظر خیلی ها موفقیت در امتحان عملی رانندگی بسیار سخت و غیر ممکن می باشد. شاید به این دلیل می باشد که شما برای اولین بار به یک امتحان تقریبا بزرگ می روید و یا اینکه برای امتحان آمادگی لازم را ندارید. ما در این جا می خواهیم امتحان عملی را برای شما توصیف کنیم:

شما در امتحان عملی یا به همراه معلمتان و یا خودتان به تنهایی حضور پیدا خواهید نمود.

قبل از شروع امتحان شما باید ماشین را چک کنید که شامل موارد زیر می باشد:

• لامپهای ماشین

• قسمتهای مشخصی از موتور

• ترمزهای ماشین

• داخل ماشین (کمربند ….)

وقتی این موارد را انجام دادید نوبت به رانندگی می رسد. رانندگی بر اساس شاخص های مشخصی است که اداره راهنمایی تعیین کرده است که شامل موارد زیر می باشد:

۱) هميشه قبل از روشن کردن ماشين، صندلی و آئينه های خود را تنظيم کنيد. خيلی ها بعد از حرکت، تازه يادشان می افتد که آئينه های خود را تنظيم کنند.

۲) تمام کسانی که امتحان دارند در ابتدای امتحان nervös می شوند که اين يک امر عادی است. سعی کنيد در ۴ يا ۵ دقيقه اول به خودتان مسلط شويد.

۳) بیاد داشته باشید معیار قبولی شما براساس کل رانندگی شما می باشد بنابرین اگر در طول رانندگی احساس کرديد دچار اشتباه شديد اميد و اعتماد به نفس خود را از دست ندهيد. اين امکان وجود دارد که اگر خوب رانندگی کنيد قبول شويد.

۴) برنامه ريزی يا planaring در körning خيلی مهم است. planaring خوب باعث يک körning خوب می شود. برای اينکه planaring خوبی داشته باشيد، می بايستی نقاط امتحان را کمی بشناسيد و سعی کنيد همه چيز را از دور ببينيد که بتوانيد در يک زمان مناسب برای هر کاری تصميم درست و صحيحی بگيريد.

۵) در موقع رانندگی در شهر(placering) (körning mot mål) و (uppmärksamhet) خيلی مهم است. مسير خود را بايد در زمان مناسب پيدا نموده و در زمان مناسب هم جايگيری مناسب داشته باشيد. جايگيری و مسير يابی 50% قبولی شما را تضمين می کند.

۶) کنترل سرعت در شهر بسيار مهم است. شما با توجه به ترافيک شهری سرعت خود را تنظيم کنيد. مثلا شما داريد به محل عبور عابر پياده، چهار راه ، ميدان يا جايي که ديد خوبی نداريد نزديک می شويد، بايد سرعت خود را کم کنيد.

۷) برای پيچيدن يا دور زدن و يا خط عوض کردن اول آئينه ها را نگاه کنيد و بعد حتمی نقطه کور(dödavinkel) و اگر شرايط مناسب بود راهنما را بزنيد.

۸) برای ورود به اتوبان سرعت شما بايد با سرعت ماشين های ديگر يکی بشود و هميشه موقع خروج از اتوبان بايد با همان سرعت اتوبان خارج شد. هيچ وقت موقع خروج از اتوبان سرعت خود را کم نکنيد.

۹) بیاد داشته باشید که شما باید با اطمینان در ترافیک رانندگی کنید و لازمه یک رانندگی خوب و با اطمینان، شناختن خطرات و پیش بینی آنها می باشد.

۱۰) در موقع دنده عقب رفتن بايد همه جا را کنترل کنيد و بايد بسيار آرام حرکت کنيد.

۱۱) امتحان شما تقریبا ۴۰ دقیقه می باشد و شما در شهر و اطراف آن رانندگی خواهید داشت.

امیدواریم نکات بالا مورد استفاده شما قرار گیرد.